ASBESTBEHEERSPLAN


In veel gevallen is het niet noodzakelijk om asbest te (laten) verwijderen. Dit is veelal het geval indien u geen sloop- of verbouwingsplannen heeft. Maar nadat u op de hoogte bent gebracht van asbest in het gebouw, en het duidelijk is dat u deze kan laten zitten, is het wel verstandig om een asbestbeheersplan op te stellen. Een asbestbeheersplan beschrijft hoe een gebouw veilig gebruikt kan worden als asbest niet verwijderd wordt.

In de praktijk

Een asbestbeheersplan bespreekt in eerste instantie wat er met het asbesthoudend materiaal zal gebeuren (onberoerd laten, verwijderen, fixeren, inkapselen,...). Het plan bekijkt hoe u kan voorkomen dat de gebruikers van het gebouw aan asbest worden blootgesteld. Daarnaast bevat het duidelijke richtlijnen over hoe u best omgaat met het bewerken van asbesthoudend materiaal (zoals boren) of welke acties u dient te ondernemen bij schade. Het bevat instructies over de periodieke controle van de kwaliteit van het asbestmateriaal.

Wettelijk verplicht?

Een asbestbeheersplan is niet wettelijk verplicht. De arbeidswet verplicht de werkgevers wel om de risico's voor werknemers te inventariseren, te evalueren en maatregelen te treffen. Vanuit dit standpunt is een asbestbeheersplan één van de beste stappen die u kunt nemen, om (juridisch) aan te tonen dat u op de juiste manier met dit risico omspringt.

Expert in Vlaanderen

Als deskundig & gecertificeerd bedrijf, stellen we over gans Vlaanderen asbestbeheersplannen op. Benieuwd naar onze referenties? Bekijk ze hier!


Contacteer ons Bereken uw offerte