ASBESTINSPECTIE


De federale arbeidswetgeving verplicht elke werkgever om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel tewerkstelt, ongeacht het bouwjaar.

Renovatieprojecten?

Werkgevers die hun werknemers renovatiewerken laten uitvoeren bij particulieren of derden, zijn verplicht om vooraf een destructieve asbestinventaris te (laten) opmaken voor de werkzone. Zo kunnen de asbesthoudende materialen op voorhand veilig en correct weggenomen worden.

Gebouwd voor 2001?

Werd uw gebouw of woning gebouwd voor 2001? Dan moet in de toekomst elke gebouweigenaar bij de verkoop en verhuur van een gebouw over een geldig asbestattest beschikken. Ook als er geen werknemers tewerk gesteld zijn Op die manier weet de koper en de huurder waar in het gebouw asbest aanwezig is en kan hij hier correct mee omgaan. Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht om een geldig asbestinventarisattest te bezitten, vanaf 2022 moet een asbestattest opgesteld worden bij elke verkoop van gebouw met bouwjaar voor 2001.

Expert in Vlaanderen

Als deskundig & gecertificeerd bedrijf, voeren we over gans Vlaanderen asbestinspecties uit. Benieuwd naar onze referenties? Bekijk ze hier!


Contacteer ons Bereken uw offerte