RISICOBEOORDELING ASBEST


Tijdens een asbestinventarisatie kan blijken dat uw gebouw een potentieel blootstellingsrisico aan asbest bevat. Weet dat u niet altijd verplicht bent om het asbest te verwijderen. Met een risicoanalyse brengen we de verschillende mogelijkheden in kaart!

Luchtmetingen en stofmonsters

Door middel van een risicobeoordeling worden de asbestconcentraties in de binnenlucht bepaald. Dit gebeurt via luchtmetingen of stofmonsters, waarmee de blootstellingsrisico’s aan asbest in kaart gebracht.

Duidelijke taal

Wij vertalen het resultaat van de luchtmetingen of stofmonsters naar een rapport in begrijpbare taal, met praktische adviezen en aanbevelingen. Het rapport bevat dan ook een duidelijk advies of het asbest verwijderd moet worden, of u eventueel gebruiksbeperkende maatregelen moet invoeren om de ruimte veilig te kunnen gebruiken.

Expert in Vlaanderen

Als deskundig & gecertificeerd bedrijf, voeren we over gans Vlaanderen risicobeoordelingen uit. Benieuwd naar onze referenties? Bekijk onze referenties hier!


Contacteer ons Bereken uw offerte