UITVOEREN LUCHTMETINGEN


De lucht kan onderzocht worden op aanwezigheid van asbestvezels via de officiële methodiek NBN T96-102 (door het FOD WASO – Federaal Ministerie FMTA). Weet dat het wettelijk verplicht is om voorafgaand de sloop van asbesthoudend materiaal een risico-evaluatie uit te voeren.

Luchtmetingen?

Dankzij deze luchtmetingen wordt de concentratie van schadelijke vezels in de lucht bepaald. We komen ter plaatse om de luchtmetingen uit te voeren. Nadien worden de bemonsterde filters geanalyseerd op schadelijke vezels, conform de norm NBN T96-102 of NBN T96-103. Na deze analyse weten we de concentratie van asbestvezels in de lucht.

Manipulatie asbesthoudend materiaal

Wanneer asbesthoudend materiaal gesaneerd, bewerkt of gesloopt wordt, bestaat de verplichting om dagelijks luchtmetingen uit te voeren om de concentratie van asbestvezels in de lucht op te volgen. Dit laat de werkgever toe om, afhankelijk van de resultaten, de nodige beschermingsmaatregelen voor zichzelf en/of de werknemers te treffen.

Expert in Vlaanderen

Als deskundig & gecertificeerd bedrijf, voeren we over gans Vlaanderen luchtmetingen uit. Benieuwd naar onze referenties? Bekijk ze hier!


Contacteer ons Bereken uw offerte