LUCHT- EN STOFMETINGEN GEVAARLIJKE STOFFEN
NA CALAMITEIT


Een milieucalamiteit is een incident waarbij er gevaarlijke stoffen - zoals dioxine of asbest - vrijkomen, met potentieel gevaar voor mens en milieu. Deze stoffen kunnen zich vrij in de lucht verplaatsen, in de bodem of in het water terechtkomen. Om de verontreiniging in kaart te brengen, moeten we lucht- en stofmetingen uitvoeren.

Analyse

Een milieucalamiteit komt altijd onverwacht. Indien er gevaarlijke stoffen zoals asbest, dioxine of andere chemische stoffen zijn vrijgekomen, moet men meteen een correcte risico-analyse uitvoeren. Afhankelijk of deze stoffen via de lucht, de bodem of het water vrij zijn gekomen, zal het nodig zijn om lucht- en/of stofmetingen uit te voeren om de mate van verontreiniging goed in kaart te kunnen brengen.

Begrijpbare taal

Het is gebeurd. Er heeft zich een calamiteit voorgedaan. Dan is het belangrijk dat u kan rekenen op een partner die u gedurende het ganse proces rustig, deskundig, snel en in een begrijpbare taal begeleidt. Wij analyseren de lucht- en/of stofmetingen en bezorgen u een duidelijk rapport, met indien nodig een vermelding van de te nemen vervolgstappen om de verontreiniging aan te pakken.

Expert in Vlaanderen

Als deskundig & gecertificeerd bedrijf, voeren we over gans Vlaanderen luchtmetingen en stofmetingen uit. Benieuwd naar onze referenties? Bekijk ze hier!


Contacteer ons Bereken uw offerte