PROJECTBEGELEIDING EN SANERING
NA CALAMITEIT


In het geval van een milieu-incident, is het van groot belang om de potentiële veiligheidsimpact meteen correct in te schatten. Een eerste risicoanalyse, moet de juiste antwoorden verschaffen op de belangrijkste veiligheidsgerelateerde vragen en de oplossingen aanreiken om de risico's zoveel als mogelijk te beperken.

Plan!

Wanneer het risico zich voordoet op een milieucalamiteit in uw bedrijf, sector of woning, is het van groot belang dat u een calamiteitenplan heeft. Hopelijk heeft u ze nooit nodig, maar het hebben ervan is noodzakelijk. In het geval er asbest wordt vastgesteld, moet dit tevens volgens de geldende richtlijnen worden gesaneerd. We hebben de expertise in huis, om u te begeleiden bij het saneren en reconditioneren na een milieu-incident.

Nog geen plan?

Het is gebeurd. Er heeft zich een calamiteit voorgedaan, en het gebouw/gebied moet gesaneerd en/of gereconditioneerd worden. Wij begeleiden deze werkzaamheden van A tot Z. En maken een plan op voor de toekomst!

Expert in Vlaanderen

Als deskundig & gecertificeerd bedrijf, voeren we over gans Vlaanderen projectbegeleidingen en saneringen uit na een calamiteit. Benieuwd naar onze referenties? Bekijk ze hier!


Contacteer ons Bereken uw offerte