CONFORMITEITSVERKLARINGEN EN
VERWERKINGSTOELATINGEN


Tracimat is een sloopbeheersorganisatie, zij kunnen tegen betaling een sloopopvolgingsplan conform verklaren, waardoor een erkende aannemer een verwerkingstoelating kan bekomen om het puinafval als Laag Milieu Risicopuin (LMRP) af te voeren. Buiten wanneer het Standaardbestek 250 voor wegenbouw van toepassing is, wordt de keuze best in samenspraak met aannemer gemaakt. Na juli 2022 wordt het verplicht voor alle grote werven.

Conformiteitsverklaring

Het ingediende sloopopvolgingsplan wordt door Tracimat nagekeken op volledigheid, correctheid en praktische uitvoerbaarheid. Een correct opgesteld plan krijgt daarna een 'conformiteitsverklaring'. Deze vermeldt de belangrijkste gegevens, conclusies, beperkingen en voorwaarden m.b.t. de uitvoering van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Dit conformverklaard sloopopvolgingsplan en de conformiteitsverklaring kan daarna toegevoegd worden aan de aanbestedingsdocumenten, prijsvraag en/of contractuele documenten.

Tarieven Tracimat

Verwerkingstoelating

Voor er puin afgevoerd of verwerkt kan worden, dient de aannemer een verwerkingstoelating aan te vragen bij Tracimat vzw. Deze verwerkingstoelating is nodig zodat de puinfractie van sloopmateriaal als laag milieurisicomateriaal geaccepteerd kan worden bij een vergunde breekinstallatie. Zowel breker als aannemer dienen aangesloten te zijn bij Tracimat, om het puin als LMRP af te voeren. Voor grote werven is een controlebezoek verplicht tijdens of na het verwijderen van de asbest of andere gevaarlijke afvalstoffen.

Aanvraag verwerkingstoelatingen en controlebezoeken dienen aangevraagd te worden door de aannemer.

Sloopattest

Na de sloop dienen we in het bezit te worden gesteld van alle verwerkingsattesten van de afvalstoffen, wat wij als deskundige moeten controleren en doorgeven, zodat een sloopattest kan afgeleverd worden door Tracimat. Bekijk hier de algemene pagina van Tracimat.

Traceerbaarheidsprocedure Tracimat

Expert in Vlaanderen

Als deskundig & gecertificeerd bedrijf, bereiden we over gans Vlaanderen conformiteitsverklaringen en verwerkingstoelatingen voor. Benieuwd naar onze referenties? Bekijk ze hier!


Contacteer ons Bereken uw offerte