OPMAAK SLOOPOPVOLGINGSPLAN


Heeft u voor uw sloop- of afbraakwerken een omgevingsvergunning nodig? Dan moet u vanaf 5 juni 2018 in bepaalde gevallen verplicht een sloopopvolgingsplan toevoegen bij uw omgevingsvergunning, en vanaf juli 2022 wordt sloopopvolging verplicht voor "grote werven". Wij kunnen dit snel en efficiënt voor u opstellen, voor een scherpe prijs.

Achtergrond

Sinds 5 juni 2018 is het sloopopvolgingsplan (SOP) een verplichte bijlage bij de aanvraag van een omgevingsvergunning van grote werven:
• Voor gebouwen met een totaal bouwvolume groter dan 1.000 m³ voor alle niet-residentiële gebouwen waarop de vergunning betrekking heeft;
• Voor gebouwen met een totaal bouwvolume groter dan 5.000 m³ voor alle in hoofdzaak residentiële gebouwen – met uitzondering van eengezinswoningen;
• bij infrastructuurwerken;
• bij onderhoudswerken aan infrastructuur en waarvan het volume groter is dan 250 m³.

Wat is het verschil tussen een sloopopvolgingsplan en een asbestinventaris?

Een sloopopvolgingsplan beschrijft alle materialen en de hoeveelheden die vrijkomen: zowel gevaarlijk, niet gevaarlijk, asbesthoudende en steenachtige materialen. Een asbestinventaris daarentegen bevat enkel een opsomming van de asbesthoudende materialen.

Doel sloopopvolgingsplan

Het doel van het sloopopvolgingsplan is het bekomen van zuivere afvalstromen, zodat dit 'afval' ingezet kan worden als nieuwe grondstof (cradle to cradle principe). Belangrijk is het elimineren van gevaarlijke, vervuilende stoffen zoals asbest, kunstof, enz., zodat het geheel zuiver blijft en risicovrij is.

Men wil ook de afvalstromen van werven in kaart brengen en opvolgen.

Daarnaast zorgt het voor een veilige afbraak, o.a. door het vermijden dat er gevaarlijke stoffen vrij komen, het beperken van overlast voor de omgeving,... .

Expert in Vlaanderen

Als deskundig & gecertificeerd bedrijf, stellen we over gans Vlaanderen sloopopvolgingsplannen op. Benieuwd naar onze referenties? Bekijk ze hier!


Contacteer ons Bereken uw offerte