WIJZIGING VLAREMA 8


Als sloopdeskundige informeren we u over de komende wijzigingen in de wetgeving. Sinds een tweetal jaar is een sloopopvolgingpslan (SOP) één van de vele verplichte bijlages aan de omgevingsvergunning, in vele gevallen zonder verdere gevolgen. In bepaalde regio’s wordt Tracimat soms gevolgd. Uitgebreide procedures komen in mindere mate voor door de opvolging, controles en hogere kostprijs. Vorige maand werd naast de aanpassingen van de corona-maatregelen in alle stilte de Vlarema aangepast,….

Wat wijzigt er?

Bij elk project waarvan het SOP nu in de omgevingsvergunning moet zitten, komt er nu ook de verplichting om het te volgen bij afbraakwerken vanaf juli 2022. Naast de kostprijs cfr. deze tarieflijst volgens af te breken volume van de sloopbeheersorganisatie Tracimat, is er ook een controlebezoek, verslag tijdens afbraak en een eindverslag noodzakelijk voor de afbraakwerken.

Alles samen wordt de sloop van een gebouw terug gegarandeerd een stuk duurder, is er extra administratief werk voor aannemer en deskundige, en zal alles veel strikter uitgevoerd moeten worden. Hier wordt best rekening mee gehouden bij het opmaken van bepaalde bestekken, of bij het verstrekken van informatie aan klanten.

Informatieve documenten

Hieronder vindt u de templates die wij moeten controleren als deskundige bij afbraakwerken, en wat het controleverslag op het einde moet bevatten.

Onzekerheden

Als deskundige heb ik nog geen antwoord op de vraag of je als bouwheer nog bepaalde afbraakwerken zal kunnen uitvoeren. Niet voor private woningen tot 1.000m³ waar voorlopig geen verplichting komt, maar wel voor niet residentiele gebouwen vanaf 1.000 m³ of residentieel vanaf 5.000 m³ (bv. veldschuur, varkensstal, loods… ).

Voorlopig kan je als niet erkende aannemer de sloopopvolgingsprocedure niet volgen. Ik heb nog geen antwoord gekregen van Brussel of bv. landbouwers of loonwerkers nog gaan kunnen afbreken zonder aangesloten te zijn, en jaarlijks lidgeld te betalen,… . Mocht u hieromtrent vragen hebben, neem dan zeker contact op. Het is nog meer dan 1 jaar, maar voor bepaalde opdrachten is dit nu reeds belangrijke informatie. Algemene tip voor iedereen: afbreken/verbouwen voor juli 2022.

Expert in Vlaanderen

Als deskundig & gecertificeerd bedrijf, stellen we over gans Vlaanderen sloopopvolgingsplannen voor wegeniswerken op. Benieuwd naar onze referenties? Bekijk ze hier!


Contacteer ons Bereken uw offerte