ASBESTATTEST


De Vlaamse regering wenst zo snel mogelijk het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door deze asbest op te sporen en te verwijderen, wil Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig worden.

Asbestattest bij verkoop

In de loop van 2022 wordt een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over dergelijk asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de huurders.

Niet destructief

Een asbestattest is eigenlijk het resultaat van een asbestinventarisatie van het gebouw. Het beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden. De inventarisatie voor een asbestattest is niet destructief. Dat wilt zeggen dat enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik, worden beschreven.

Wij raden wel aan om van bepaalde materialen stalen te nemen, bv. pleister, mastiek, buisisolatie,... Dit gebeurt op weinig zichtbare plaatsen zoals achter een kast, om de beschadiging (barstje) zo minimaal mogelijk te houden. . Het voordeel is dan dat er een volledige inventarisatie is opgesteld.

Expert in Vlaanderen

Als deskundig & gecertificeerd bedrijf, leveren we over gans Vlaanderen asbestattesten af. Benieuwd naar onze referenties? Bekijk ze hier!


Contacteer ons Bereken uw offerte