CONTROLEVERSLAG TRACEERBEERHEID
TRACIMAT


Wanneer Tracimat gevolgd wordt, dient er bij grotere werven een controlebezoek te gebeuren, om na te gaan of er correct gewerkt wordt, en het gevaarlijk afval correct wordt verwijderd en afgevoerd. Als aannemer kunt u vrij kiezen welke deskundige dit uitvoert, moest als aannemer een uitgebreide procedure hebben, kunt u mij altijd aanduiden als begeleider voor jullie project.
Vanaf juli 2022 wordt sloopopvolging verplicht voor alle grote werven, en dient er telkens een controle te gebeuren.

Uitvoeren controlebezoek

Een controlebezoek dient te gebeuren volgens checklist opgesteld door Tracimat, daarin wordt gekeken of alles conform de geldende wetgeving wordt uitgevoerd. Alsook de gevaarlijke en asbesthoudende materialen correct werden verwijderd, voordat aan de sloop van het gebouw begonnen wordt. Na gunstig controleverslag kan het puin slechts een verwerkingsattest bekomen worden, om het puin als LMRP af te voeren.

Checklist

Na de sloop: controleverslag + sloopattest

Na de sloop dienen we in het bezit te worden gesteld van alle verwerkingsattesten van de afvalstoffen, wat wij als deskundige moeten controleren en doorgeven, zodat een sloopattest kan afgeleverd worden door Tracimat. Bekijk hier de algemene pagina van Tracimat.

Voorbeeld controleverslag

Expert in Vlaanderen

Als deskundig & gecertificeerd bedrijf, geven wij over gans Vlaanderen advies en begeleiding bij afbraakwerken. Benieuwd naar onze referenties? Bekijk ze hier!


Contacteer ons Bereken uw offerte